2022-08-18

Ett brev till sonen och Kafka

Didem Yildirim • 2022-05-05
Hur samsas det stora och det lilla språket hos ett flerspråkigt barn? Lyktans Didem Yildirim skriver ett brev till sin son, utifrån en teori om mindre litteratur och Kafka.
Läs mer →

Oğluma bir mektup ve Kafka

Didem Yıldırım • 2022-05-05
Çok dilli bir çocuğun majör ve minör dilleri birbiriyle nasıl ilişkilenir? Lyktan`dan Didem Yıldırım minör edebiyat ve Kafka teorisinden hareketle oğluna bir mektup yazdı.
Tümünü oku →

Huset min farfar byggde

Heba Habib • 2022-02-17
Xenia Nikolskaya gjorde sig ett namn genom att hitta skönhet i till synes övergivna utrymmen som förstörts av försummelse och tiden. Heba Habib har träffat den rysk-svenska fotografen som vann svenska Fotobokspriset 2021.
Läs mer →

المنزل الذي بناه جدي

هبة حبيب • 2022-02-17
إكسينيا نيكولسكايا صنعت إسمها من خلال نظرتها الجمالية للأماكن البالية التي تلفت على يد الزمن و الإهمال. هبة حبيب إلتقت بالمصورة الفوتوغرافية من الأصل الروسي و السويدي، و التي فازت بالجائزة السويدية Fotobokspriset في العام ٢٠٢١
اقرأ أكثر →

Ukrainskan – mer
rysk än ryskan själv

Eugene Wolynsky • 2022-04-08
Miljoner rysktalande ukrainare går över till ukrainska under dessa krigsdagar. För dem har det blivit en fråga om självrespekt. Men vad är egentligen ukrainska? I en essä berättar poeten Eugene Wolynsky den komplicerade historien om hur språket som talades i det som idag är Ukraina plockades upp av den moskovitiska eliten, fick namnet ”ryska” och kom att användas mot dem som en gång skapat det.
Läs mer →

Українська більш Руська, нiж Російська

Євген Волинський • 2022-04-08
Мiльйони росiйськомовних українцiв переходять на українську цими воєнними днями. Для них це стає питанням самоповаги. Але що таке українська мова? В цьому ессеї поет i перекладач Євген Волинський розповiдає заплутану iсторiю про те, як мова поширена на теренах сучасної України, була поцуплена московською елiтою, отримала назву ”русский” i була використана проти тих, хто її створив.
Бiльше →

Ryskan som Ryssland förbjuder

Konstantin Zarubin • 2022-02-01
När Putins maktsfär bestämde sig för att satsa på det konservativa kortet, hamnade svordomarna i skottgluggen. I en essä som sträcker sig från fornöstslaviskan till samtida feministisk poesi reder Konstantin Zarubin ut varför den ryska staten förbjöd det fula språket på 2000-talet.
Läs mer →

Русский язык, запрещённый в России

Константин Зарубин • 2022-02-01
Когда в Кремле решили отстаивать так называемые "традиционные ценности", Госдума принялась штамповать запреты на русский мат. Чтобы разобраться, почему российское государство в XXI веке борется с русскими словами, надо поговорить почти обо всём: от берестяных грамот и дворянских салонов до феминистской поэзии, советского образования и песен Алёны Швец.
Читать дальше →

Att möta sin inre kameleont

Kasia Syty • 2021-12-20
Hur minimerar man risken att bli utsatt för rasism? Skådespelaren Dejmis Rustom Bustos, aktuell med monologföreställningen Mellan-
förskapet på Dramaten, berättar för Lyktans Kasia Syty om de knep som hjälpt honom manövrera sina olika identiteter. Och om den sorg, skam och stress det kostat honom.
Läs mer →

Na spotkanie swojego kameleona

Kasia Syty • 2021-12-20
Jak zmniejszyć do minimum ryzyko narażenia się na rasizm? Aktor Dejmis Rustom Bustos, autor monologu Mellanförskapet (tłum. Pomiędzybyt), który tej zimy jest w repertuarze Królewskiego Teatru Dramatycznego w Sztokholmie, zdradza Kasi Syty swoje sposoby na manewrowanie pomiędzy różnymi tożsamościami. I opowiada ile smutku, wstydu i stresu go to kosztuje.
Czytaj więcej →

En renässans för afrofuturismen

Heba Habib • 2021-10-14
Med Jordbundna skapade Baker Karim den första svenska afrofuturistiska filmen. Heba Habib har träffat Karim för att diskutera varför filmen visade sig vara svårsåld trots att den kommer från en respekterad och etablerad filmskapare och om hans tankar om afrofuturismens renässans som global rörelse.
Läs mer →

نهضة للمستقبلية الأفريقية

هبة حبيب • 2021-10-14
أنتج Baker Karim أول فيلم سويدي Afro futurist. Earthbound" (Jordbundnaالتقت هبة حبيب بكريم لمناقشة سبب صعوبة إنتاج الفيلم حتى بالنسبة لصانع أفلام محترم ومرموق للغاية وعن أفكاره حول نهضة ال Afrofuturism كحركة عالمية. Afrofuturism 2.0
اقرأ أكثر →

För ett ovillkorligt återlämnande av afrikanska kulturskatter

Joseph R. Kafuka • 2021-12-10
Kulturskatter som plundrades från afrikanska länder har, rent symboliskt, börjat repatrieras. Men fortfarande ställer institutioner och stater i Europa upp villkor för att de ska återföras. I Lyktan argumenterar Joseph Kafuka för ett ovillkorligt återlämnande av de stulna skatterna.
Läs mer →

Kamrat bödel!

Vera Stremkovskaya • 2021-10-07
I förhoppningen om alla människors ljusare framtid kan ideologier driva människor till djup ondska. I en essä om filmen Kamrater! och Pär Lagerkvists Bödeln undersöker Vera Stremkovskaya ondskans väsen, och berättar om sitt eget uppvaknande.
Läs mer →

Дорогой товарищ Палач!

Вера Стремковская • 2021-10-07
Во имя светлого будущего человечества заводит, порой, идеология людей в беспробудное зло. В эссе о фильме "Дорогие товарищи!" и о романе Пера Лагерквиста "Палач" исследует Вера Стремковская природу зла, и рассказывает о своем личном осмыслении этого явления.
Читать дальше →

När det ryska hjärtat slår för alla, och hur det låter på svenska

Alina Abdullayeva • 2021-06-24
Alina Abdullayeva träffar Konstantin Zarubin för att ta reda på hur mycket Sverige har närmat sig den framtid som beskrivs i hans dystopiska roman Russkoje serdtse bjotsja za vsech, huruvida mobilen kan orsaka ett tredje världskrig och hur science fiction kan ge en sällan hörd röst åt oppositionen under ett auktoritärt styre.
Läs mer →

Когда «Русское сердце бьётся за всех» и как это звучит по-шведски

Алина Абдуллаева • 2021-06-24
Алина Абдуллаева встречается с Константином Зарубиным, чтобы узнать насколько сильно Швеция приблизилась к будущему описываемому в его антиутопии «Русское сердце бьётся за всех», может ли наш мобильный телефон спровоцировать третью мировую и как фантастика становится редким голосом оппозиции при авторитарном режиме.
Читать дальше →

Orden inuti och språken

Kasia Syty • 2021-05-24
Ju fler språk man kan desto större blir ens värld, men ibland räcker inget av dem till. Kasia Syty möter uppmärksammade poeten och manusförfattaren Arazo Arif i ett samtal om språkligt våld, flerspråkiga känslotentakler och vikten av att kunna göra sig förstådd.
Läs mer →

Słowa wewnątrz nas i języki

Kasia Syty • 2021-05-24
Im więcej zna się języków tym bogatszy staje się świat, owszem, ale czasem żaden z nich nie wystarcza. Kasia Syty rozmawia z poetką Arazo Arif o agresji językowej, wrażliwych wielojęzycznych czułkach i dlaczego tak ważne jest dążenie do bycia zrozumianym.
Czytaj więcej →

I de flerspråkiga hamnskiftarnas rike

Kasia Syty • 2021-02-17
Hur mycket är man sitt språk? Och om man är flerspråkig, vem är man då? Kasia Syty träffar filmregissören Sophie Vuković för ett samtal om flerspråkighet och vad det gör med en, i livet och i konsten.
Läs mer →

+

《亮燈》是一本熱衷於凝聚不同語言的多語文化雜誌。我們從「人人藝術」的信念出發,書寫藝術、文化,以及語言多元的風景。《亮燈》是一個獨立於政治和宗教的企劃,由西曼蘭藝術推廣(Konstfrämjandet Västmanland)獨立營運 聯絡我們

Люктан (Лiхтар) – це багатомовний журнал про культуру, особлива увага придiляється мiжмовним зустрiчам. Виходячи з принципу ”мистецтво для всiх”, ми пишемо про мистецтво, культуру й багатомовнiсть. Полiтично й релiгiйно незалежнi, ми працюємо пiд егiдою органiзацiї Просування Мистецтва, Вестманланд (Konstfrämjandet Västmanland). Контакт

Lyktan diller arası etkileşime özel ilgi duyan, çokdilli bir kültür dergisidir. ”Herkes icin sanat” esasından yola çıkarak sanat, kültür ve çokdillilik üzerine yazılar üretiyoruz. Siyasi ve dini olarak serbetst bir yapıdayız ve proje sahibi Konstfrämjandet Västmanland ile birlikte bağımsız olarak yönetilmekteyiz. İletişim

ลิกตัน(Lyktan)เป็นวารสารวัฒนธรรมหลายภาษาที่ให้ความสนใจในเรื่องการพบเจอกันทางภาษาโดยเฉพาะ ด้วยแนวคิดริเริ่ม “ศิลปะเพื่อทุกคน” สู่การนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรม และความหลากหลายทางภาษา เราไม่มีความเกี่ยวข้องกับการเมืองและศาสนาใดทั้งสิ้นและจัดทำอย่างอิสระโดยมีองค์กรส่งเสริมศิลปะเวสท์มันลันด์(Konstfrämjandet Västmanland)เป็นผู้ดำเนินการหลัก ติดต่อเรา

Lyktan är en flerspråkig kulturtidskrift med ett särskilt intresse för mötet mellan språk. Med utgångspunkt i ”konst för alla” skriver vi om konst, kultur och flerspråkighet. Vi är politiskt och religiöst obundna och drivs fristående med Konstfrämjandet Västmanland som huvudman. Kontakta oss

Lyktan lea máŋggagielat kulturčálus. Mis lea erenomáš beroštupmi gielladeaivvadeapmái. Vuolggasaddji lea “dáidda buohkaide”, ja čállosat leat dáidaga, kultuvrra ja máŋggagielalašvuođa birra. Mii leat politihkkalaččat- ja oskkolaččat sorjjasmeahttumat ja lea friddja dáiddaovddastus Vestmanlánddas mii lea váldoeaiggát. Váldde oktavuođa

Фонарь это многоязычный журнал о культуре, в котором особое внимание уделяется межьязыковой встрече.  Основываясь на принципе «искусство для всех», мы пишем об искусстве, культуре и многоязычии.  Мы политически и религиозно незывисимы и работаем под главенством организации Продвижение Искусства в Вестманланд (Konstfrämjandet Västmanland). Контакт

Lyktan to wielojęzyczny magazyn poświęcony kulturze z naciskiem na relacje międzyjęzykowe. W oparciu o dewizę ”sztuka dla wszystkich” piszemy o sztuce, kulturze i wielojęzyczności. To magazyn apolityczny i niezależny religijnie, wydawany pod patronatem Konstfrämjandet Västmanland. Kontakt

لیکتان گۆڤارێکی فرە زمانی کولتوورییە و به‌ تایبەتی لە سه‌ر کۆبوونەوەی زمانه‌كان ده دوێ. به‌ پێی دروشمی "هونەر بۆ هەمووان" لەسەر هونەر و کولتوور و فرەزمانی دەنووسین. ئێمە لە ڕووی سیاسی و ئایینییەوە سەربەخۆین (Konstfrämjandet Västmanland) و بە شێوەیەکی گرێ نه‌دراو لەگەڵ کۆنستفرمینداێ ڤێستمانلاند كاری رۆژنامه‌وانی بەڕێوە دەبرین. پەیوەندیمان پێوە بکە

Lyktan è una rivista culturale multilingue con uno spiccato interesse per l’incontro tra diversi linguaggi. Partendo dal concetto di “arte per tutti”, si occupa di arte, cultura e plurilinguismo. Laica e apartitica, viene gestita in maniera indipendente da Konstfrämjandet Västmanland. Contattaci

Is iris ilteangach í Lyktan le díriú áirithe ar teacht le chéile teangacha. Le túsphointe “ealaín do chách” scríobhaimid faoi ealaín, cultúr agus ilteangachas. Táimid gan comhceangal polaitiúil agus reiligiúnach agus táimid reáchtáil go neamhspleách ó Konstfrämjandet Västmanland. Glaoigh orainn

Lyktan est un magazine multilingue avec un certain intérêt de la rencontre entre des langues. A partir de la devise “l’art pour tous” nous écrivons sur l’art, la culture et le plurilinguisme. Laïque et non partisan, le magazine est géré de manière indépendante par Konstfrämjandet Västmanland. Contactez-nous

ليكتان هي مجلة ثقافية متعددة اللغات تهتم بشكل خاص بالتلاقي بين اللغات، نكتب فيها عن الفن والثقافة وتعدد اللغات من منطلق (الفن للجميع). نحن نعمل بشكل مستقل وإدارة مستقلة بعيداّ عن السياسة والدين، بالتعاون مع منظمة الترويج الفني، مقاطعة فاستمنلاند. اتصل بنا