ግርማይ ዮውሃንስ

ግርማይ ዮውሃንስ ኤርትራዊ ጋዜጠኛ፡ ገጣሚ፡ ደራስን ፊልመኛን እዩ።

Tänk om han hade lyssnat

Ghirmay Yohannes • 2024-02-07
Efter en kort demokratisk blomstring efter självständigheten gick Eritrea mot diktatur. Ghirmay Yohannes skriver om när tidningarna tvingades stänga, journalister fängslades och om hur han försökte varna sin bror.
Läs mer →

እንተዝሰምዓንስ እንታይ’ስከ ነይሩዎ

Ghirmay Yohannes • 2024-02-07
ድሕሪ ናጽነት ንሓጺር እዋን ደሞክራስያዊ ዕምበባ፡ ኤርትራ ናብ ምልኪ ገጻ ተጠውያ። ግርማይ ዮውሃንስ ብዛዕባ ጋዜጣታት ክዕጸዋ ኣብ ዝተገደዳሉ እዋንን ጋዜጠኛታት ምስተኣስሩን ብዛዕባ ምስ ሓዉ ዝተበሃሃሎን ይነግረና ኣሎ።
ተወሳኺ ኣንብብ →

Yttrandefrihet som rättighet eller lyx

Ghirmay Yohannes • 2023-05-02
På Pressfrihetsdagen 3 maj, pratar författaren Ghirmay Yohannes med Ulla Carlsson, professor i yttrandefrihet, mediernas roll och vad Sverige skulle kunna göra för fängslade Eritreanska journalister och författare.
Läs mer →

ናጽነት ሓሳብካ ምግላጽ መሰል ድዩ መጋየጺ?

Ghirmay Yohannes • 2023-05-02
ኣብ ኣህጉራዊ መዓልቲ ናጽነት ፕረስ 3 ግንቦት ደራሲ ግርማይ ዮውሃንስ ምስ ፕሮፌሰር ሓሳብካ ምግላጽ ናጽነት፡ ተራ መራኸቢ ብዙሃንን ሽወደን ኣብ እሱራት ኤርትራውያን ጋዜጠኛታትን ጸሓፍትን እንታይ ክትገብር ከምእትኽእልን ን ኡላ ካርልሰን ኣዘራሪቡዋ ኣሎ።
ተወሳኺ ኣንብብ →

En timme med Dawit

Ghirmay Yohannes • 2022-11-29
Under 2005 släpptes Dawit Isaak under några dagar från fängelset i Eritrea. Ghirmay Yohannes skriver om det korta mötet med honom, och om alla rykten och frågor som inte fick något svar.
Läs mer →

ጻንሒት ሓደ ሰዓት ምስ ዳዊት ኢሳቕ

Ghirmay Yohannes • 2022-11-29
ዳዊት ኣብ 2005 ንውሑዳት መዓልታት ካብ ቤት ማእሰርቲ ኤርትራ ተፈቲሑ ነይሩ። ግርማይ ዮውሃንስ ድማ ብዛዕባ እታ ንሓጺር ግዜ ዝተራኸቡላ ኵነታት፡ ብዛዕባ እቶም ናይ ሽዑ ውዑያት ወረታትን ዘይተመለሱ ሕቶታትን ኣመልኪቱ ኣብ ሽወደናዊት መጽሔት ሊይክታን ብኸምዚ ዝስዕብ ጽሒፉዎ ኣሎ።
ተወሳኺ ኣንብብ →

《亮燈》是一本熱衷於凝聚不同語言的多語文化雜誌。我們從「人人藝術」的信念出發,書寫藝術、文化,以及語言多元的風景。《亮燈》是一個獨立於政治和宗教的企劃,由西曼蘭藝術推廣(Konstfrämjandet Västmanland)獨立營運 聯絡我們

Люктан (Лiхтар) – це багатомовний журнал про культуру, особлива увага придiляється мiжмовним зустрiчам. Виходячи з принципу ”мистецтво для всiх”, ми пишемо про мистецтво, культуру й багатомовнiсть. Полiтично й релiгiйно незалежнi, ми працюємо пiд егiдою органiзацiї Просування Мистецтва, Вестманланд (Konstfrämjandet Västmanland). Контакт

Lyktan diller arası etkileşime özel ilgi duyan, çokdilli bir kültür dergisidir. ”Herkes icin sanat” esasından yola çıkarak sanat, kültür ve çokdillilik üzerine yazılar üretiyoruz. Siyasi ve dini olarak serbetst bir yapıdayız ve proje sahibi Konstfrämjandet Västmanland ile birlikte bağımsız olarak yönetilmekteyiz. İletişim

ሊክታን ኣብ መንጎ ቋንቋታት ዝግበር ርክብ ፍሉይ ተገዳስነት ዘለዋ ብዙሕነት ቋንቋታት እትገልጽ ባህላዊት መጽሔት እያ። "ስነ-ጥበብ ንኹሉ" ዝብል መሰረት ብምግባር፡ ብዛዕባ ስነ-ጥበብ፡ ባህልን ብዙሕነት ቋንቋታትን ንጽሕፍ። ብፖለቲካውን ሃይማኖታውን መዳይ ዘይተኣሳሰሩን ንክፍሊ ምልላይ ስነ-ጥበብ(Konstfrämjandet Västmanland) ቨስትማንላንድ(Västmanland) ከም ዋና ጌርና ብዘይሻራነት ንዓዪይን ኢና። ርኸቡና

ลิกตัน(Lyktan)เป็นวารสารวัฒนธรรมหลายภาษาที่ให้ความสนใจในเรื่องการพบเจอกันทางภาษาโดยเฉพาะ ด้วยแนวคิดริเริ่ม “ศิลปะเพื่อทุกคน” สู่การนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรม และความหลากหลายทางภาษา เราไม่มีความเกี่ยวข้องกับการเมืองและศาสนาใดทั้งสิ้นและจัดทำอย่างอิสระโดยมีองค์กรส่งเสริมศิลปะเวสท์มันลันด์(Konstfrämjandet Västmanland)เป็นผู้ดำเนินการหลัก ติดต่อเรา

Lyktan är en flerspråkig kulturtidskrift med ett särskilt intresse för mötet mellan språk. Med utgångspunkt i ”konst för alla” skriver vi om konst, kultur och flerspråkighet. Vi är politiskt och religiöst obundna och drivs fristående med Konstfrämjandet Västmanland som huvudman. Kontakta oss

Lyktan është një revistë kulturore shumëgjuhëshe me një interes të veçantë për pikëtakiminet mes gjuhëve. Bazuar në thënjen "arti për të gjithë", ne shkruajmë për artin, kulturën dhe shumëgjuhësinë. Ne jemi të palidhur politikisht e fetarisht dhe punojmë në mënyrë të pavarur kryesisht me Konstfrämjandet Västmanland. Na kontaktoni

Lyktan lea máŋggagielat kulturčálus. Mis lea erenomáš beroštupmi gielladeaivvadeapmái. Vuolggasaddji lea “dáidda buohkaide”, ja čállosat leat dáidaga, kultuvrra ja máŋggagielalašvuođa birra. Mii leat politihkkalaččat- ja oskkolaččat sorjjasmeahttumat ja lea friddja dáiddaovddastus Vestmanlánddas mii lea váldoeaiggát. Váldde oktavuođa

Фонарь это многоязычный журнал о культуре, в котором особое внимание уделяется межьязыковой встрече.  Основываясь на принципе «искусство для всех», мы пишем об искусстве, культуре и многоязычии.  Мы политически и религиозно незывисимы и работаем под главенством организации Продвижение Искусства в Вестманланд (Konstfrämjandet Västmanland). Контакт

Lyktan to wielojęzyczny magazyn poświęcony kulturze z naciskiem na relacje międzyjęzykowe. W oparciu o dewizę ”sztuka dla wszystkich” piszemy o sztuce, kulturze i wielojęzyczności. To magazyn apolityczny i niezależny religijnie, wydawany pod patronatem Konstfrämjandet Västmanland. Kontakt

Lyktan is a.... Kontakta oss

لیکتان گۆڤارێکی فرە زمانی کولتوورییە و به‌ تایبەتی لە سه‌ر کۆبوونەوەی زمانه‌كان ده دوێ. به‌ پێی دروشمی "هونەر بۆ هەمووان" لەسەر هونەر و کولتوور و فرەزمانی دەنووسین. ئێمە لە ڕووی سیاسی و ئایینییەوە سەربەخۆین (Konstfrämjandet Västmanland) و بە شێوەیەکی گرێ نه‌دراو لەگەڵ کۆنستفرمینداێ ڤێستمانلاند كاری رۆژنامه‌وانی بەڕێوە دەبرین. پەیوەندیمان پێوە بکە

Lyktan è una rivista culturale multilingue con uno spiccato interesse per l’incontro tra diversi linguaggi. Partendo dal concetto di “arte per tutti”, si occupa di arte, cultura e plurilinguismo. Laica e apartitica, viene gestita in maniera indipendente da Konstfrämjandet Västmanland. Contattaci

Is iris ilteangach í Lyktan le díriú áirithe ar teacht le chéile teangacha. Le túsphointe “ealaín do chách” scríobhaimid faoi ealaín, cultúr agus ilteangachas. Táimid gan comhceangal polaitiúil agus reiligiúnach agus táimid reáchtáil go neamhspleách ó Konstfrämjandet Västmanland. Glaoigh orainn

Lyktan est un magazine multilingue avec un certain intérêt de la rencontre entre des langues. A partir de la devise “l’art pour tous” nous écrivons sur l’art, la culture et le plurilinguisme. Laïque et non partisan, le magazine est géré de manière indépendante par Konstfrämjandet Västmanland. Contactez-nous

Lyktan (la linterna) es una revista políglota con una interes especial del encuentro entre lenguas. Con punto de partida en la lema ”arte para todos” escribimos sobre arte, cultura y lenguas. Estamos religiosamente y politicalemente desatados y trabajamos independiente con Konstfrämjandet Västmanland. Contáctenos

Lyktan is a.... Kontakta oss

Lyktan (Lucerna) je vícejazyčný kulturní časopis zaměřený na setkání mezi jazyky. Vychází z myšlenky o „umění pro všechny“ a zabývá se uměním, kulturou a vícejazyčností. Je politicky a nábožensky nezávislý a vychází pod patronátem Konstfrämjandet Västmanland (organizace podporující vzdělávání). Kontakty

ليكتان هي مجلة ثقافية متعددة اللغات تهتم بشكل خاص بالتلاقي بين اللغات، نكتب فيها عن الفن والثقافة وتعدد اللغات من منطلق (الفن للجميع). نحن نعمل بشكل مستقل وإدارة مستقلة بعيداّ عن السياسة والدين، بالتعاون مع منظمة الترويج الفني، مقاطعة فاستمنلاند. اتصل بنا

Lyktan is a.... Kontakta oss