Fjalë për fjalët nga poeti

Bild: DALL-E

Në vigjilie të Pashkëve poeti Rizah Sheqiri mendon cilat janë fjalët më të bukura në dy gjuhët e tij të dashura, shqipe dhe suedeze.

Cila është fjala më e bukur?
Ju shpesh sigurisht e keni pyetur veten.
Edhe unë që merrem shumë me fjalët i kam bërë vetes këtë pyetje:
Cilat janë fjalët më të bukura në gjuhën e zemrës sime – shqip?
Cilat janë fjalët më të bukura në gjuhën time të dashur – suedisht?
Disa herë kam menduar ashpër me trurin tim, kam peshuar thellë me zemër dhe kam matur shpirtërisht me shpirt.
Dhe çdo herë kam marrë të njëjtën përgjigje:
“Të dua” është shprehja më e bukur në shqip.
”Të dua” është shprehja më e bukur në suedisht.
Poo, po! Po sigurisht! Ashtu është! – Ashtu është!…

Ka shumë fjalë dhe shprehje që më pëlqejnë dhe të cilat i dua shumë.
Për shembull, unë i dua fjalët: nënë, baba, motër, vëlla, dashuri, jetë, mik, liri, paqe, dije, mirësi, atdhe, mëmdhe, diell, tokë, ujë, ajër, qiell, drejtësi, shëndet, siguri, përjetësi… Këto janë vetëm disa nga shumë qindra mijëra fjalë që i dua shumë. Pa dyshim, të gjitha këto fjalë kanë një kuptim e domethënje të madhe për mua si qenie njerëzore në këtë botë. Por, prapë se prapë mendoj se fjala më e bukur si në gjuhën time ashtu edhe në gjuhën suedeze është fjala älskar – dua. Fjala dhe shprehja të dua është plot dashuri. Dhe të gjitha këto fjalë pa dashuri, e pa i dashur ato, nuk marrin të njëjtin kuptim, nuk marrin të njëjten domethënje e as nuk e kanë të njëjtën vlerë. Prandaj fjala dua – älskar dhe shprehja të dua – jag älskar dig, për mua, janë nga fjalët e shprehjet më të bukurat që i di.
Shprehja të dua është parabollë e gjithë mirësisë, pozivitetit dhe dashurisë… natyrisht kur e ndjenë thellë në shpirt dhe kur me shpirt e thua:
Jag älskar dig
Të dua!

Kjo shprehje i ndez gjithë fenerët e shpirtit dhe e mbushë trupin e mendjen dritë e ngrohtësi, e zhdukë urrejtjen, të ligën, e dëbon errësirën, ftohtësinë dhe negativitetin nga shpirti dhe nga mendja. Njeriun e bën ta ndjej vetën më të njerëzishëm e më njeri.
“Uroj që të keni fjalë të ngrohta në një mbrëmje të ftohtë, një hënë të plotë në një natë të errët dhe një rrugë të qetë drejt derës suaj”, thotë një bekim irlandez. Dhe jam plotësisht dakord me të, por për mua fjalë më të bukura, më të ngrohta dhe më të ndritshme, të cilat arrijnë të prekin zemrën edhe shpirtin, sesa fjalët në shprehjet Të dua! – Jag älskar dig! , nuk ekzistojnë.
Sipas një proverb japonez, një fjalë e mirë mund të ngroh tre muaj dimri. Po unë me gjithë zemër e shpirt, besoj se shprehja suedeze Jag älskar dig! dhe shprehja në gjuhën shqipe Të dua!”, i ngrohë të gjitha zemrat, të gjithë shpirtrat, përjetësisht.
Po… Për mendimin tim prej poeti, jag älskar dig është shprehja më e bukur në suedisht dhe shprehja të dua është shprehja më e bukura në shqip.

Jag älskar dig!… Të dua!…
Mendo me kujdes!… Merr frymë thellë!…
Thellë nga shpirti!… Thuaj me zemër:
Të dua!
Të dua!
Le të rrjedhë lirshëm fuqia dhe magjia e fjalëve… Lëreni energjinë pozitive të rrjedhë brenda shpirtit tuaj!… Brenda jush … Nga brenda jush… Përjetoni dhe shijoni shprehjen e fuqishme, magjike, të gëzuar, të butë, poetike dhe plot energji pozitive … Këtë shprejen më të bukur në suedisht dhe në shqip:
Jag älskar dig!…Të dua!…
Pooo…! Po sigurisht! Njëmend! Ashtu është:
”E para ishte fjala!…” – ” ” Ordet var det första!…”

Miqë – Vänner
Ju dua!… Jag älskar er!

Rizah Sheqiri • 2023-04-08
Rizah Sheqiri, i lindur në Kosovë, me banim në Suedi, është shkrimtar, poet e përkthyes që ka botuar mbi pesëdhjetë tituj. Sheqiri punon edhe si mësues.


Lyktan është një revistë kulturore shumëgjuhëshe me një interes të veçantë për pikëtakiminet mes gjuhëve. Bazuar në thënjen "arti për të gjithë", ne shkruajmë për artin, kulturën dhe shumëgjuhësinë. Ne jemi të palidhur politikisht e fetarisht dhe punojmë në mënyrë të pavarur kryesisht me Konstfrämjandet Västmanland. Na kontaktoni

Ord om orden av poeten

Bild: DALL-E

Inför Påskhelgen funderar poeten Rizah Sheqiri över vilka ord som är de vackraste på hans två älskadespråk, albanska och svenska.

Vilket är det vackraste ordet?
Frågar man sig ofta.
Även jag som sysslar mycket med ord har frågat mig den frågan:
Vilka är de vackraste orden på mitt hjärtas språk – albanska?
Vilka är de vackraste orden på mitt älskade språk – svenska?
Flera gånger har jag tänkt skarpt med hjärnan, vägt djupt med hjärtat och mätt själsmässigt med själen.

Och varje gång har jag fått fram ett och samma svar:
”Të dua” är det vackraste uttrycket på albanska.
”Jag älskar dig” är det vackraste uttrycket på svenska.
Po, po! Jaaa, visst! Ashtu është! – Det stämmer!…
Det är många ord och uttryck som jag tycker om och jag älskar mycket.
Exempelvis älskar jag orden: mamma, pappa, syster, bror, kärlek, liv, vän, frihet, fred, kunskap, godhet, hemland, hembygd, sol, jord, vatten, luft, himmel, rätt, hälsa, trygghet, evighet, med mera. Dessa är bara några av många ord som jag älskar mycket. Utan tvekan har alla dessa ord stor betydelse för varje människa i den här världen. Men ändå jag tycker att det allra vackraste ordet, både de på mitt språk och på svenska, är ordet älska – dua. Ordet och uttrycket jag älskar dig är fullt av kärlek. Och alla dessa ord utan kärlek, utan att älska, de får inte samma betydelse, mening och värde.
Det är därför jag älskar ordet älskar – dua och uttrycket: jag älskar dig – të dua. Det är det vackraste jag vet.

Uttrycket të dua – jag älskar dig är en parabol av godhet, vänlighet och kärlek.
När du känner detta djupt i din själ och när du med din själ säger och förmedlar det till andra eller får ta emot det av andra:
Jag älskar dig
Të dua!

Detta uttryck lyser upp alla själens lyktor och fyller kroppen och sinnet med ljus och värme, det utrotar det onda hatet, det förvisar mörker, kyla och all negativitet från själen och sinnet och får människan att känna sig ännu mer mänsklig, ännu mer människa.
”Må du få varma ord en kall kväll, fullmåne en mörk natt och jämn väg ända fram till din dörr” säger en Irländsk välsignelse. Och jag håller med, men låt mig uttrycka att ord som är vackrare, varmare och ljusare, som når ända till ditt hjärta, ända till din själ, än orden i uttrycken ”Jag älskar dig! – Të dua! ”, inte existerar.

Enligt ett japanskt ordspråk sägs det att ett vänligt ord kan värma tre vintermånader. Och med all hjärta och själ, anser jag att det svenskspråkiga uttrycket jag älskar dig! – och det albanskspråkiga uttrycket të dua!, värmer alla hjärtan, alla själar, i all evighet.
Ja… Enligt mig som poet är jag älskar dig det vackraste uttrycket på svenska och det vackraste jag vet på albanska är uttrycket të dua!
Jag älskar dig – Të dua!… Tänk noga! Andas djupt! Djupt ända till själen!
Säg det hjärtligt: Jag älskar dig – Të dua!
Låt ordens kraft och magi flöda…
Låt den positiva energin strömma inom din själ!… Inuti dig… Inifrån dig… Upplev och njut av det kraftfulla, magiska, glada, mjuka, poetiska pozitivitetsfulla och vackra uttrycket på svenska och på albanska: Jag älskar dig – Të dua!
Po, po! – Ja, visst! Ashtu është! Det stämmer:
”E para ishte fjala!…” – ” Ordet var det första!…”
Vänner – Miq,
Jag älskar Er!… – Ju dua!…

Rizah Sheqiri • 2023-04-08
Född i Kosovo men bosatt i Sverige. Författare, poet och översättare med ett femtiotal titlar bakom sig. Arbetar även som lärare.