Fanari

Fanari

Për të hequr errësirën
për të treguar rrugën e drejtë
e për t’u dhën dritë të gjithëve
në zemër e në mendje

e ndezëm fanarin

që rrezet e dritës
plotësisht të lira
të kthjellojnë fjalën

mbi çdo të vërtetë

që e vërteta e vërtetë
nga gënjeshtrat të mos lëndohet
As nga mjegulla e harresës
të mos mbulohet

fanar në errësirë
– fjala e lirë

edhe kujtimin
e bën të kujtohet më mirë

Rizah Sheqiri • 2023-06-20
Rizah Sheqiri, i lindur në Kosovë, me banim në Suedi, është shkrimtar, poet e përkthyes që ka botuar mbi pesëdhjetë tituj. Sheqiri punon edhe si mësues.


Lyktan është një revistë kulturore shumëgjuhëshe me një interes të veçantë për pikëtakiminet mes gjuhëve. Bazuar në thënjen "arti për të gjithë", ne shkruajmë për artin, kulturën dhe shumëgjuhësinë. Ne jemi të palidhur politikisht e fetarisht dhe punojmë në mënyrë të pavarur kryesisht me Konstfrämjandet Västmanland. Na kontaktoni

Lyktan

Lyktan

För att ta bort mörkret
att visa den rätta vägen
och ge ljus åt alla
i hjärtat och i hjärnan

tände vi lyktan

att ljusstrålar
helt fritt
belysa ordet

över varje sanning

För att den verkliga sanningen
inte blir sårad av lögner
Inte ens omfattas av glömskans dimma

lykta i mörkret
– fria ordet

Gör även minnet bättre
att komma ihåg

Rizah Sheqiri • 2023-06-20
Född i Kosovo men bosatt i Sverige. Författare, poet och översättare med ett femtiotal titlar bakom sig. Arbetar även som lärare.